بارون سیل شد                                                                         اما .....تاريخ : دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 17:16 | نویسنده : زمین |

آدمی غــــــرورش را خیلی زیاد،


شاید بیشتر از تمـــــــام داشتــه هــــایــش- دوست می داردحالا ببین اگر خودش، غـــــــرورش را بـــه خـــــاطــــر تـــــو، نادیده بگیرد ،


چه قدر دوســتت دارد !


و این را بِفهــــــــــــم آدمیــــــــــزاد !تاريخ : شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ | 16:34 | نویسنده : زمین |


گـاهـی  وقـتــا فـقــط بـایـد چـشــمـات رو بـبـنــدی


بـغـضــتـو قـورت بـدی و بـگـیفـقــط بــروتاريخ : شنبه دوم آذر ۱۳۹۲ | 16:34 | نویسنده : زمین |

گفتے کـﮧ

ما بـﮧ دَرد هَم نمے خوریم....!

امـا هَرگز نـَفهمیدے

مَـטּ تو را

بَراے دَردهایَم

نمے خواستَم !
تاريخ : شنبه ششم مهر ۱۳۹۲ | 10:6 | نویسنده : زمین |
میـכونے ؟؟ نمیـכونے ڪہ ... چـہ لـذَتے כارــہ ... چـہ عـشقے כارــہ ...
وَقـتے פــالـتـ פֿـرابــہ ... وَقـتے כلـتنـگے ... وَقـتے نـاراפــتے ...
چـارتـا رفیـقــ ِ כرسـتــُ פـسـابـے כاشتـــہ بـاشے כر פــכ آســ پیـڪ ...
כورتــُ بگـیرَטּ اینـقـَכ چـرتــ ُ پـرتـ بگـَטּ اینـقـَכ چـرتــ ُ پـرتـ بگـَטּ تـا بـلـاَפֿــرـہ یــہ ڪوچـولـو
هـَمـ ڪہ شُـכه بـפֿـنـכے !!

 
 nasim_photo_blogfa_com_iii_2_.jpg


تاريخ : پنجشنبه چهاردهم شهریور ۱۳۹۲ | 10:56 | نویسنده : زمین |
تاريخ : دوشنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۲ | 9:53 | نویسنده : زمین |

× سـَرَتـْــ رآ بـَر شـآنـه اَمـْ بــُگــذآر ...
ﻣﮯ خـوآهــَمـْ قـِصــه رآ اَز سـَر آغـــآز ڪُنــَمـْ :
یـڪـﮯ بــ.ـود ، یـڪـﮯ نـَبــ.ـود ...
تــوﮮِ قــِصـَمــوטּ نـَبـــآشـه ، یــه مـُشـتـــْ آدَمـِ حــســود
تاريخ : یکشنبه بیستم مرداد ۱۳۹۲ | 21:53 | نویسنده : زمین |
یــﮧ وَقتـایــے
هـَست ڪــﮧ

بـایـد لـَم بـِدے یــﮧ گــوشـﮧ ...

و جَـریــاטּ .زنـدگـیـت .رو فَـقـط مـُـرور ڪـُـنــے .

بـَـعـدِشَــم بِــگـے :

" بــــﮧ سَلامَــتـے خـُودم ڪــﮧ ایـنـقدر تـَحـَمـُل داشـــتَـم !تاريخ : پنجشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۲ | 0:23 | نویسنده : زمین |

صدا , رفت...تصویر , رفت...خاطراتش , مونده , نمیره...تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۲ | 9:16 | نویسنده : زمین |

خوابم نمی برد

به همه چیز فکر کرده ام
...
حتی تو

و می دانم که خوابی
و قبل از بسته شدن چشم هایت

به همه چیز فکر کرده ای

جز من


آدم مجازی با رمز وبلاگ بیا تو تاریخ تولد من تاریخ تولد خودت دو رقم آخرادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 21:59 | نویسنده : زمین |
.: بازنویسی توسط بهنام :.